Villkor paket

Information om paketreselagen

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Ölands cykeluthyrning  kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har Ölands cykeluthyrning enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd. 
Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

Villkor för cykelpaket hos Ölands Cykeluthyrning (nedan kallad ÖC)

 • Den som bokar paketet skall vara minst 18 år för
 • Medföljande barn som är under 15 år skall använda cykelhjälm 
 • Avtalad tid som ej används ersätts ej.
 • Om du vill avboka måste du meddela detta senast 2 dagar i förväg. Om din bokning börjar till exempel på en torsdag måste du avboka senast på tisdagen. Du får då tillbaka 90 % av det som du betalat in. Om du avbokar senare än två dagar innan ankomstdag får du ingen återbetalning.
 • Helförsäkring ingår med en självrisk på 1.000 kr 
 • Du ska anmäla uppkomna cykelskador till ÖC.
 • Vid försenad återlämning av cykel ersätter du ÖC med 4 gånger vad den utsträckta tiden skulle ha kostat.
 • Alla uthyrningsaktiviteter sker på egen risk. ÖC ikläder sig inget ansvar vid person- eller klädskada som kan uppstå under hyrestiden.
 • Var beredd på att visa legitimation när du hämtar cykeln/produkten. Det räcker med att en person i sällskapet över 18 år kan legitimera sig.
 • I övrigt gäller distanshandelslagen. 
 • I enlighet med dataskyddslagen måste du godkänna att ÖC registrerar dina uppgifter. Du har rätt att få uppgifterna raderade.
 • ÖC följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer vid eventuell tvist.
 • Du godkänner att ÖC skickar dig e-post med bokningsbekräftelse och uppföljningsmail. Vi kommer inte skicka nyhetsbrev eller annan e-post efter ditt besök hos oss.
 • Genom att du godkänner dessa köpevillkor uppstår ett bindande avtal när betalningen genomförs.

Info:

Telefon: +4670-6676280

Mail: info@olandscykeluthyrning.se

Organisationsnummer 559357-5334 (Ölands Cykeluthyrning AB)